Welkomst woord

De muziekvereniging is opgericht in 1833 en is daarmee één van de oudste muziekverenigingen in Nederland.

Het hoofddoel van de harmonie is: samen muziek maken. En als veel mensen samen muziek willen maken is collegialiteit en kameraadschap erg belangrijk.
De harmonie wil naast muziekvereniging ook een gezelschap zijn van vrienden. Ze wil op een behoorlijk niveau presteren maar niet ten koste van alles, ze wil muziek maken op een niveau waar de leden zich gelukkig bij voelen.
Iedere week repeteert het harmonieorkest ongeveer twee uur. Het resultaat van die repetities laat het orkest horen tijdens de verschillende concerten die in de loop van het jaar plaatsvinden. Daarnaast vervullen we als muziekvereniging een belangrijke maatschappelijke rol in de Sevenumse gemeenschap, waarin we ons jaarlijks bij tal van lokale activiteiten presenteren.

Om de continuïteit van het orkest veilig te stellen is het opleiden van muzikanten dan ook een belangrijke nevenactiviteit, vooral aan de jeugd wordt veel aandacht besteed.

Want ook voor de harmonie geldt: "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst"